Tietosuojaseloste2018-12-10T14:13:05+00:00

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Kiinteistö Oy Liikekeskus Aleksintori
Y-tunnus 2757554-1
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

REKISTERIN NIMI
Kauppakeskus Karusellin verkkosivujen palautelomakerekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kauppakeskus Karusellin verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää palautetta, kysymyksiä ja kommentteja kauppakeskukselle. Mikäli palautteen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja yhteystietoja käytetään asiakasyhteydenpitoa varten.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Kauppakeskus Karusellin verkkopalvelun kautta palautelomakkeen täyttäneet henkilöt.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Nimi (ei pakollinen)
Sähköpostiosoite (ei pakollinen)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan palautelomakkeen käyttäjältä.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Kauppakeskus Karusellin henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Tilaajarekisterin tietoja käytetään ainoastaan palautevastaamiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Tietoihin pääsy tapahtuu lähettämällä tarkastuspyyntö kirjallisena tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA JA MÄÄRITTÄMISKRITEERIT
Palautteiden yhteydessä annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin palautteen käsittely Kauppakeskus Karusellilta vaatii.

EVÄSTEET
Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Lähde ja Lisätiedot (Viestintävirasto)